Pozew o alimenty.

Dziś kilka najważniejszych informacji o tym, co powinien zawierać pozew o alimenty – do tematu będę oczywiście wracać.

Pozew o alimenty wnosisz do sądu rejonowego , właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, uprawnionego do alimentacji, albo pozwanego rodzica. Wybór sądu należy do Ciebie.

Pozew o alimenty zwolniony jest z opłat sądowych.

W pozwie o alimenty musisz wskazać strony postępowania: małoletnie dziecko najczęściej reprezentowane jest przez rodzica, który działa w procesie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Prawidłowe oznaczenie strony występującej o alimenty wygląda więc tak: „Powód: małoletni/a XY, reprezentowany/a przez przedstawicielkę ustawową/ przedstawiciela ustawowego ZY”.

W pozwie określ dokładnie żądanie, a więc kwotę, jakiej się domagasz, ze wskazaniem w jaki sposób i w jakim terminie ma być płatna. Jako wartość przedmiotu sporu należy wskazać sumę alimentów za rok.

Jeżeli chcesz, aby alimenty wypłacane były jeszcze podczas trwania procesu, możesz żądać ustanowienia zabezpieczenia ( o tym, jak to zrobić napiszę szczegółowo wkrótce).

Pozew o alimenty musisz uzasadnić – należy przedstawić średnie miesięczne koszty utrzymania dziecka, Twoją sytuację rodzinną i materialną, a także możliwości zarobkowe i majątkowe osoby, która ma być zobowiązana do płacenia alimentów.

Uzasadnienie pozwu powinno być możliwie jak najbardziej zwięzłe i czytelne dla sądu. Jeśli chodzi o przedstawienie kosztów utrzymania dziecka, do pozwu o alimenty dołącz dowody ich ponoszenia (faktury, potwierdzenia przelewów itp.). Wbrew temu, co w ramach porad można przeczytać na niektórych forach internetowych- nie musisz składać w sądzie faktur za każdy najdrobniejszy wydatek dla dziecka, aby wydatki takie zostały uwzględnione przy zasądzaniu alimentów.

Warto natomiast szczegółowo udokumentować wszystkie zindywidualizowane wydatki – jak np. zajęcia pozalekcyjne, obozy sportowe, leczenie, rehabilitacja itp. Wiadomo, że wydatki takie jak wyżywienie czy ubranie są niezbędne w utrzymaniu każdego dziecka i sąd, orzekając w wielu sprawach alimentacyjnych, bez trudu oceni, czy żądana kwota jest adekwatna do potrzeb dziecka i stopy życiowej rodziny, niekoniecznie natomiast posiada szczegółowe rozeznanie, ile kosztuje obóz językowy czy sportowy, czy też zajęcia pozalekcyjne.

****

Poradnik zaufanego autora:

alimenty_pp_mMasz zasądzone alimenty, ale nie wiesz, jak je wyegzekwować? Oto eBook, który Ci w tym pomoże! Znajdziesz tu nie tylko informacje, jak walczyć o egzekucję swoich alimentów, ale również wszystkie potrzebne pisma, m.in.: pozew o alimenty, wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności czy skargę na czynność komornika. Nie poddawaj się bez walki – te pieniądze Ci się należą!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: